Свідоцтво про державну реєстрацію               видане реєстраційно-ліцензійною палатою виконкому

                                                                                      Миколаївської міської ради 14.12.2016 р,

                                                                                       реєстраційна справа №1 552 018894 72

 

Засновник                                                                 Державне підприємство «Науково-виробничий

                                                                                       комплекс газотурбобудування «Зоря-«Машпроект» 

 

Підпорядкованість на даний час                        З 2009 року дошкільний навчальний  

                                                                                       заклад №142 перейшов у відомчу належність

                                                                                        управління освіти Миколаївської міської ради

Завідувач                                                                    Кириченко Ірина Сергіївна

Вихователь-методист                                              Задніпрянець Світлана  Юріївна

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №142 комбінованого типу «Зоряний» призначена для реалізації:

•    системоутворюючої педагогічної ідеї дошкільного навчального закладу на період з 2018-2019 н.р. до 2022-2023 н. р. року, яка полягає у створенні відкритого, динамічного, проектно-орієнтованого освітнього простору, спрямованого на підвищення якості освітніх послуг та формування ключових компетенцій дошкільників в умовах інтеграції зусиль родини та дошкільного закладу, забезпечення наступності в роботі дошкільного закладу, родини, початкової школи;

• стратегічних цілей, які спрямовані на забезпечення інноваційного характеру діяльності дошкільного навчального закладу; якості, ефективності та результативності освітнього процесу; розвитку особистості кожної дитини-дошкільника;

• завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», програми «Віконечко».

Програму «Дитина» розроблено на основі аналізу наукових досліджень Огнев’юка В.О.,Коваленко О.В., Бєлєнької Г.В.,Богуш А.М.,Карабаєвої.

Програма «Віконечко» є першою державною програмою нового типу, у якій відображено вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Програма розвитку закладу заснована за результатами підсумків державної атестації дошкільного навчального закладу, яка відбулася у 2009-2010 н. р. та  нормативно-правових документів, що регулюють діяльність дошкільних навчальних закладів.

© 2018 ДНЗ !42 "Зоряний".

Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now